MariaCedergren

Konsultar inom Affärsutveckling och Marknadsföring. Har erfarenhet av styrelsearbete och krishantering. Avskyr överraskningar.